برچسب شده: نرم افزار

متن باز ۱

نرم افزار متن باز چیست

اصطلاح “متن باز” به نرم افزاری گفته میشود که میتواند اصلاح شود چرا که طراحی آن در دسترس عموم قرار دارد کد منبع بخشی از نرم افزاری است که اکثرا کاربران کامپیوتر هرگز آن را نمیبینیم ٫ و این همان بخشی است که برنامه نویس...